تبلیغات
كسب درامد از اینترنت كلیك تبلیغات پول پارو كنید - ooo

ooo

نویسنده :gh hk
تاریخ:یکشنبه 8 آذر 1388-02:14 ب.ظ

(رمز موفقیت در مطالعه مكررات است)

به منظور آشنایی داوطلبان با شیوه، نوع و  نمونه سوال های آزمون کارشناسی ارشد، نمونه سوال های آزمون کاردانی به کارشناسی، نمونه سوال های آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور، نمونه سوال های آزمون کاردانی فنی و حرفه ای، نمونه سوال های آزمون کنكور سراسری و ...  ، دفترچه سوال های آزمون های برگزار شده دانشگاه ها، بفروش میرسد. دفترچه سوالهای آزمونهای برگزار شده هر رشته در هر سال 1500 تومان می باشد. برای دریافت هریك از سوالات زیر با ما تماس بگیرید.

ایمیل:m.fakhr81@yahoo.com

تلفن:09358547794

.20311 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زبان و ادبیات انگلیسی

20312 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - آموزش زبان انگلیسی

20315 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مترجمی زبان انگلیسی

   • 20334 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زبان و ادبیات آلمانی
   • 20390 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زبان شناسی همگانی
   • 20405 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث
   • 20407 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
   • 20410 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و حکمت اسلامی
   • 20505 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم اجتماعی - جامعه شناسی
   • 20509 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری
   • 20510 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم اجتماعی - مردم شناسی
   • 20512 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - پژوهش علوم اجتماعی
   • 20515 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم ارتباطات اجتماعی - تحقیق در ارتباطات اجتماعی
   • 20517 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم ارتباطات اجتماعی
   • 20608 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم تربیتی - تکنولوژی آموزشی
   • 20613 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت آموزشی
   • 20619 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسلامی
   • 20620 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - تحقیقات آموزشی
   • 20701 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - روانشناسی بالینی
   • 20702 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - روانشناسی تربیتی
   • 20703 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - روانشناسی شخصیت
   • 20704 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - روانشناسی صنعتی و سازمانی
   • 20705 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - روانشناسی عمومی
   • 20708 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - سنجش و اندازه گیری(وانسنجی)
   • 20712 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - کودکان استثنایی
   • 20804 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - حقوق بین الملل
   • 20805 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - حقوق جزا و جرم شناسی
   • 20807 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - حقوق خصوصی
   • 20808 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - حقوق عمومی
   • 20812 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم سیاسی
   • 20911 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی
   • 20912 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
   • 20914 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم اقتصادی
   • 21207 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت بازرگانی
   • 21210 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت دولتی
   • 21211 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت صنعتی
   • 21214 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست - مدیریت محیط زیست
   • 21215 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت اجرایی
   • 21237 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت امور شهری
   • 21245 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت مالی
   • 21602 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مشاور
   • 21603 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مشاوره و راهنمایی
   • 21701 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم کتابداری و اطلاع رسانی
   • 30204 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - ژئوفیزی
   • 30303 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - شیمی - شیمی کاربردی
   • 30405 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زمین شناسی - زمین شناسی اقتصادی
   • 30408 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زمین شناسی - تکتونیک
   • 30411 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زمین شناسی - فسیل و چینه شناسی
   • 30413 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
   • 30507 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی - میکروبیولوژی
   • 30512 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی - بیو فیزیک
   • 30531 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا
   • 30532 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی دریا - جانوران دریا
   • 30533 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی دریا - گیاهان دریا
   • 30534 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی دریا - آلودگی دریا
   • 30604 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم دریایی و اقیانوسی - فیزیک دریا
   • 30608 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم دریایی و اقیانوسی - هیدروگرافی
   • 30702 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - هواشناسی
   • 30801 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - آمار ریاضی
   • 40101 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی برق - الکترونیک
   • 40103 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی برق - کنترل
   • 40105 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی برق - مخابرات
   • 40111 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
   • 40123 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی برق - قدرت
   • 40201 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی شیمی
   • 40206 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر
   • 40214 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی شیمی - صنایع غذایی
   • 40216 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی
   • 40227 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی شیمی - مهندسی محیط زیست
   • 40231 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی رنگ - صنایع رنگ
   • 40232 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی مخازن هیدروکربوری
   • 40237 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - پژوهشی مهندسی نفت - پالایش
   • 40241 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی نفت - حفاری و بهره برداری
   • 40309 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری
   • 40310 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع
   • 40314 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی سیستمهای افتصادی - اجتماعی
   • 40408 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
   • 40409 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - مهندسی سازه
   • 40412 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - راه و ترابری
   • 40424 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی
   • 40436 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
   • 40443 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - مهندسی آب
   • 40455 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - برنامه ریزی حمل و نقل
   • 40456 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی طراحی محیط زیست
   • 40501 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی معدن - اکتشاف معدن
   • 40502 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی معدن - استخراج معدن
   • 40603 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
   • 40604 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
   • 40610 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
   • 40652 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی سیستمهای انرژی -سیستمهای انرژی
   • 40653 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی سیستمهای انرژی - تکنولوژی های انرژی
   • 40654 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی سیستمهای انرژی های تجدیدپذیر
   • 40803 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی
   • 40810 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف
   • 41002 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
   • 41005 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
   • 41007 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کامپوتر - هوش مصنوعی
   • 41010 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی فناوری و اطلاعات - شبکه های کامپیوتری
   • 41204 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی هسته ای - مهندسی رآکتور
   • 41402 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب
   • 41403 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا
   • 50102 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم دامی
   • 50103 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم دامی - تغذیه دام
   • 50106 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم دامی - فیزیولوژی
   • 50202 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - خاک شناسی
   • 50204 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
   • 50205 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
   • 50206 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی
   • 50207 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
   • 50208 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - زراعت
   • 50209 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
   • 50217 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم خاک شیمی و حاصلخیزی خاک
   • 50218 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم خاک پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک
   • 50219 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم خاک فیزیک و حفاظت خاک
   • 50220 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی - گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای
   • 50221 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی - میوه کاری
   • 50222 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی - سبزی کاری
   • 50223 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی - گیاهان زینتی
   • 50225 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم و تکنولوژی بذر
   • 50228 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم خاک بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
   • 50304 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
   • 50313 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
   • 50328 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
   • 50330 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان
   • 50401 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی
   • 50502 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری
   • 50507 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - شیلات
   • 50512 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - صنایع چوب
   • 50519 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
   • 50521 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
   • 50548 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - مهندس
   •  جنگل
   • 50551 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - پرورش و مدیریت تولید طیور
   • 50607 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
   • 60107 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - تصویرسازی
   • 60111 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - نقاشی
   • 60204 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای - برنامه ریزی شهری و منطقه ای (1)
   • 60207 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای - طراحی شهری (1)
   • 60311 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - کارگردانی نمایش

   


  مواد امتحانی و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد رشته مجموعه علوم جغرافیایی

  مجموعه علوم جغرافیایی‌ـ جغرافیای طبیعی:
  1- زبان عمومی و تخصصی،  ضریب 2
  2- جغرافیای شهری (مبانی و ایران)،  ضریب 0
  3- برنامه‌ریزی شهری (مبانی و ایران)،  ضریب 0
  4- مبانی جغرافیای طبیعی،  ضریب 0
  5- فلسفه جغرافیا،  ضریب 1
  6- جغرافیای روستایی و كوچ‌نشینی (مبانی و ایران)،  ضریب 0
  7- برنامه‌ریزی ناحیه‌ای و روستایی (مبانی و ایران)،  ضریب 0
  8- ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)،  ضریب 2
  9- آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)،  ضریب 2
  10- منابع آب و خاك (مبانی و ایران)،  ضریب 2
  11- مبانی جغرافیای انسانی،  ضریب 1
  12- جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران)،  ضریب 0
  13- جغرافیای جمعیت (مبانی و ایران)،  ضریب 0
  14- جغرافیای نظامی ایران و كشورهای همجوار  ضریب 0

  مجموعه علوم جغرافیایی‌ـ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی:
  1- زبان عمومی و تخصصی،  ضریب 2
  2- جغرافیای شهری (مبانی و ایران)،  ضریب 2
  3- برنامه‌ریزی شهری (مبانی و ایران)،  ضریب 0
  4- مبانی جغرافیای طبیعی،  ضریب 1
  5- فلسفه جغرافیا،  ضریب 1
  6- جغرافیای روستایی و كوچ‌نشینی (مبانی و ایران)،  ضریب 2
  7- برنامه‌ریزی ناحیه‌ای و روستایی (مبانی و ایران)،  ضریب 2
  8- ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)،  ضریب 0
  9- آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)،  ضریب 0
  10- منابع آب و خاك (مبانی و ایران)،  ضریب 0
  11- مبانی جغرافیای انسانی،  ضریب 0
  12- جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران)،  ضریب 0
  13- جغرافیای جمعیت (مبانی و ایران)،  ضریب 0
  14- جغرافیای نظامی ایران و كشورهای همجوار  ضریب 0

  مجموعه علوم جغرافیایی‌ـ جغرافیا و برنامه ریزی شهری:
  1- زبان عمومی و تخصصی،  ضریب 2
  2- جغرافیای شهری (مبانی و ایران)،  ضریب 2
  3- برنامه‌ریزی شهری (مبانی و ایران)،  ضریب 2
  4- مبانی جغرافیای طبیعی،  ضریب 1
  5- فلسفه جغرافیا،  ضریب 1
  6- جغرافیای روستایی و كوچ‌نشینی (مبانی و ایران)،  ضریب 0
  7- برنامه‌ریزی ناحیه‌ای و روستایی (مبانی و ایران)،  ضریب 2
  8- ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)،  ضریب 0
  9- آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)،  ضریب 0
  10- منابع آب و خاك (مبانی و ایران)،  ضریب 0
  11- مبانی جغرافیای انسانی،  ضریب 0
  12- جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران)،  ضریب 0
  13- جغرافیای جمعیت (مبانی و ایران)،  ضریب 0
  14- جغرافیای نظامی ایران و كشورهای همجوار  ضریب 0

  مجموعه علوم جغرافیایی‌ـ جغرافیای سیاسی:
  1- زبان عمومی و تخصصی،  ضریب 2
  2- جغرافیای شهری (مبانی و ایران)،  ضریب 0
  3- برنامه‌ریزی شهری (مبانی و ایران)،  ضریب 0
  4- مبانی جغرافیای طبیعی،  ضریب 1
  5- فلسفه جغرافیا،  ضریب 1
  6- جغرافیای روستایی و كوچ‌نشینی (مبانی و ایران)،  ضریب 0
  7- برنامه‌ریزی ناحیه‌ای و روستایی (مبانی و ایران)،  ضریب 0
  8- ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)،  ضریب 1
  9- آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)،  ضریب 0
  10- منابع آب و خاك (مبانی و ایران)،  ضریب 0
  11- مبانی جغرافیای انسانی،  ضریب 2
  12- جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران)،  ضریب 2
  13- جغرافیای جمعیت (مبانی و ایران)،  ضریب 1
  14- جغرافیای نظامی ایران و كشورهای همجوار  ضریب 0

  مجموعه علوم جغرافیایی‌ـ جغرافیای نظامی:
  1- زبان عمومی و تخصصی،  ضریب 3
  2- جغرافیای شهری (مبانی و ایران)،  ضریب 0
  3- برنامه‌ریزی شهری (مبانی و ایران)،  ضریب 0
  4- مبانی جغرافیای طبیعی،  ضریب 2
  5- فلسفه جغرافیا،  ضریب 2
  6- جغرافیای روستایی و كوچ‌نشینی (مبانی و ایران)،  ضریب 0
  7- برنامه‌ریزی ناحیه‌ای و روستایی (مبانی و ایران)،  ضریب 0
  داغ کن - کلوب دات کام
  نظرات() 
  penile dysfunction
  دوشنبه 27 خرداد 1398 09:33 ب.ظ
  heal erectile dysfunction http://viagralim.us heal erectile dysfunction !
  I know this site gives quality dependent articles and additional stuff, is there any other website which offers these things in quality?
  What makes you grow taller during puberty?
  یکشنبه 2 مهر 1396 01:44 ق.ظ
  I blog frequently and I genuinely thank you for your information. The article has really
  peaked my interest. I am going to book mark your site
  and keep checking for new information about once per week.
  I subscribed to your Feed as well.
  How do you get a growth spurt?
  یکشنبه 15 مرداد 1396 05:47 ب.ظ
  When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox
  and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove people from that
  service? Thanks!
  foot pain relief
  یکشنبه 4 تیر 1396 11:11 ب.ظ
  Hi, Neat post. There's a problem with your site in internet explorer,
  could test this? IE nonetheless is the market chief and a good component to
  other folks will leave out your magnificent writing due to this problem.
  http://rhiannonpoag.weebly.com/blog/contracted-toe-tendon-trauma
  جمعه 29 اردیبهشت 1396 12:52 ق.ظ
  Wow, this piece of writing is fastidious, my younger sister is analyzing such things,
  so I am going to inform her.
  romainelamond.hatenablog.com
  چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 09:09 ب.ظ
  I leave a comment each time I appreciate a post on a site or if I have something to valuable to contribute to the discussion. It is triggered
  by the sincerness communicated in the post I browsed.
  And after this post كسب درامد از اینترنت كلیك تبلیغات پول پارو كنید -
  ooo. I was moved enough to drop a thought ;) I actually do have a
  couple of questions for you if you tend not to mind.
  Could it be just me or does it appear like some of the remarks
  appear like they are coming from brain dead folks?
  :-P And, if you are posting on additional online sites, I would like to keep up with you.
  Would you list all of all your shared pages like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?
  manicure
  یکشنبه 20 فروردین 1396 03:46 ب.ظ
  That is very interesting, You are an overly skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look forward to in search of more of
  your magnificent post. Additionally, I've shared your website in my social networks
  manicure
  سه شنبه 15 فروردین 1396 12:31 ب.ظ
  Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly
  useful & it helped me out much. I hope to give something back
  and help others like you helped me.
   
  لبخندناراحتچشمک
  نیشخندبغلسوال
  قلبخجالتزبان
  ماچتعجبعصبانی
  عینکشیطانگریه
  خندهقهقههخداحافظ
  سبزقهرهورا
  دستگلتفکر
  Admin Logo
  themebox Logo